Kurs na prawo jazdy kategorii B Lublin


Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy kat. B należy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy – wymagana zgoda rodziców – dostępna w zakładce DO POBRANIA.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyłączeniem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z w/w pojazdu oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z w/w pojazdu oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej- tylko w Polsce
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – tylko w Polsce
 • pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat – tylko w Polsce


  Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej przy ul. 1 Maja 13A.

  Poniżej harmonogram wykładów- co 2 tygodnie startuje nowa grupa
  -> czwartek 17:05-20:45
  -> piątek 17:05-20:45
  -> sobota 9:00-15:00
  -> poniedziałek 17:05-20.30
  -> wtorek 17:05-20:30
  + pierwsza pomoc 17:05-20:05 -> termin ustalany na bieżąco co około 3-4 tygodnie
  .