Egzamin bez tajemnic


Egzamin państwowy na prawo jazdy w Lublinie

Kursant po zakończeniu szkolenia (po zdaniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego w OSK LEVEL Lublin), udaje się z dokumentem tożsamości (paszport, dowód osobisty, karta pobytu) do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dowolnie przez siebie wybranego aby ustalić termin egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Zapisy na egzamin możliwe również online na stronie https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy – część teoretyczna

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w sali komputerowej WORD Lublin i trwa 25 minut. Egzamin polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez system teleinformatyczny komputera pytania. W każdym pytaniu prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Na pytania od 1-20 odpowiadamy, poprzez naciśnięcie przycisków TAK lub NIE, na pytania od 21 do 32 odpowiadamy poprzez zaznaczenie odpowiedzi A, B lub C.

Na pytania nr 1-20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21-32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów

  • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 10 pytań),
  • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 6 pytań),
  • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ( 4 pytania).

Udzielone odpowiedzi można poprawiać w ramach przewidzianego limitu czasu. Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest automatycznie po upływie czasu przeznaczonego na odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku NASTĘPNE PYTANIE. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pytania będą odzwierciedlać sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym.

Egzamin praktyczny na kat. B składa się z dwóch części:

  • zadania wykonywane na placu manewrowym
  • jazda po mieście

Do zadań wykonywanych na placu manewrowym należą:

  • przygotowanie do jazdy – sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu
  • ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Jazda po mieście Lublin:

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym polega na wykonaniu zadań zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Egzamin w ruchu drogowym nie może trwać krócej niż 40 minut, jednak egzaminator może zakończyć go po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane w tym czasie wszystkie zadania, a wynik jest pozytywny.